Samen bouwen aan een loopbaan

Learn2Work verbindt, bouwt en adviseert. Wij starten samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en scholen om jongeren zonder startkwalificatie perspectief op werk te bieden. Wat vraagt een sector van jongeren en wat hebben zij nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot vakmensen? Belangrijke vragen die wij samen met scholen en bedrijven beantwoorden.

Wij gaan voor maatwerk en zoeken naar een meerwaarde voor alle betrokken partijen. Dit doen wij door samen een vakschool op te richten. Jongeren leren het vak van ervaren vakmensen en volgen een lesprogramma dat is afgestemd op de werkpraktijk van het bedrijf. Aan het einde van de rit hebben deze jongeren verschillende erkende branchecertificaten gehaald en zijn zij zelf ervaren vakmensen geworden. Hierdoor hebben zij meer kansen op de arbeidsmarkt en vinden zij makkelijker een baan.

Jongeren krijgen de ruimte om zich in de praktijk te ontwikkelen. Zij maken op hun eigen manier kennis met een beroep, bedrijf en sector. Daarnaast ontdekken zij waar ze goed in zijn en waar hun kansen liggen. Zo bouwen wij samen aan hun loopbaan.

 

Learn2Work

  • Verbindt onderwijs en arbeidsmarkt,
  • Zet samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en scholen (vakschool) op,
  • Biedt beroeps- en arbeidsmarktoriëntatie,
  • Zoekt naar passende praktijkervaringen voor jongeren zonder startkwalificatie in kansrijke sectoren,
  • Coacht jongeren en bedrijven tijdens stage of werkervaringsmomenten,
  • Is een partner voor bedrijven bij vraagstukken over vakmanschap, begeleiding, instroom etc.

Lees
meer


Contact

Rinske Post

Initiatiefnemer

Mira Groeneveld

Initiatiefnemer

Tweet feed

Tweet feed

Jongerenakkoord Top Academie Techniek

Jongerenakkoord Top Academie Facilitair